Ajuntament d'Alboraya - Identificació d'usuaris
 

Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà

Autentificació

Accés a la teua carpeta ciutadana

L'accés a la teua carpeta ciutadana requerix que t'identifiques utilitzant el teu certificat electrònic, una vegada faces clic en el botó "Seleccionar mètode d'identificació".

Per a qualsevol dubte pots accedir a la secció d'Ajuda: Ajuda

**** REQUERIMENTS TÈCNICS ****

- Navegadors admesos: Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Mozilla Firefox (recomanat)

- JAVA última versió disponible, actualment 8.171 (Versió 32 bits)

La versió de 64 bits no és compatible actualment amb la seu electrònica.

- Dins de Java, afegir les següents URLs a la llista de excepcions de llocs web:

Se realitza desde el Panel de Control --> Java --> Pestaña de "Seguridad" --> Editar lista de sitios...

  • https://sede.alboraya.es/ 
  • https://viafirma01.absis.es/

Afegir les següents URLs als llocs de confiança del navegador:

  • https://sede.alboraya.es/ 
  • https://viafirma01.absis.es/

- Certificats admesos:

    • ACCV (Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana), (Persones Físiques i Jurídiques) (RECOMANAT)
    • eDni,
    • FNMT-CERES (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre), (Només persones Físiques)

| © 2021 AJUNTAMENT D'ALBORAYA Todos los derechos reservados.
Licencia de uso para eAtiende. Desarrollado con eConstruye de Absis |estadisticas