Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà

Sou a:

Inici

>>

Informació de la seu

>>

Calendari de dies inhàbils

Informació de la seu electrònica

Calendari i hora oficials

Els serveis de la Seu electrònica estan operatius les 24 hores del dia tots els dies de l’any.

Per a qualsevol tràmit, la data i hora oficial de la Seu electrònica és l'única que tindrà validesa legal, i no la de l'equip des del qual es realitzi el tràmit.

La data i hora oficial de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Brances se sincronitza amb el laboratori del Real Observatorio de la Armada, dipositari del patró de temps associat al laboratori del Centre Espanyol de Metrologia. Per comprovar-la es pot accedir a l'adreça d'internet:

http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/ciencia_observatorio/prefLang_es/06_Hora

Dies hàbils i inhàbils

    • Es consideren dies inhàbils els dissabte i diumenges així com els dies declarats festius (article 30 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre).
    • Es consideren dies hàbils la resta de dies del calendari, és a dir, de dilluns a divendres sempre que no siguen festius.
Festes laborals

    • Festes generals
     • Són inhàbils els dies que s'estableixen al calendari oficial de festes laborals per a l'any 2018-2019 de la Generalitat Valenciana.
    • Festes locals (2019)
     • 29 d'Abril.
     • 10 de Juliol.
Còmput de terminis

    • El còmput de terminis està regulat en el Capítol II del Títol I de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques.

Dades de contacte

Ajuntament d'Alboraya.
Carrer Miraculosa, 17.
Telf: 963171700.
Alboraya

| © 2019 AJUNTAMENT D'ALBORAYA Todos los derechos reservados.
Licencia de uso para eAtiende. Desarrollado con eConstruye de Absis |estadisticas