Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà

Sou a:

Inici

>>

Informació de la seu

>>

Verificació de certificats de la seu

Informació de la seu electrònica

Verificació de certificats de la Seu

La identificació de la seu electrònica es realitza mitjançant un sistema de signatura electrònica basat en un certificat de dispositiu segur. Aquest certificat identifica el domini de la seu electrònica (https://sede.alboraya.es)

La informació que conté el certificat és la següent:

- Codi únic d'identificació: 2c 9c 67 64 46 ad 06 97

- Prestador de servei de certificació que emet el certificat: Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica - ACCV.

- Identificació de la seu: https://sede.alboraya.es

- Inici i final del període de validesa del certificat: Del 7/11/2014 al 6/11/2017.

- Límits d'ús del certificat: Firma digital, Sense repudi, Xifrat de clau (e0).

- Empremta digital del certificat: be d3 89 fb b3 ee 63 a5 18 9b f9 86 c1 74 19 0f 24 40 6a 0b

L'autenticitat, la integritat i la confidencialitat de les comunicacions entre una persona i la seu electrònica de l'Ajuntament d'Alboraya resten garantides mitjançant la utilització del protocol de capa de connexió segura (SSL).


Dades de contacte

Ajuntament d'Alboraya.
Carrer Miraculosa, 17.
Telf: 963171700.
Alboraya

| © 2019 AJUNTAMENT D'ALBORAYA Todos los derechos reservados.
Licencia de uso para eAtiende. Desarrollado con eConstruye de Absis |estadisticas